BRL certificaat

BRL certificaat

Etro voldoet aan hoogste kwaliteitseisen betonreparaties! 

Op woensdag 3 juni jl heeft SGS INTRON Certificatie een documentenbeoordeling uitgevoerd m.b.t. ons KOMO procescertificaat voor betonreparaties.

Tijdens deze dag is het gehele proces van betonreparaties doorlopen, vanaf zowel de voorbereidende fase tot en met de uitvoerende fase en het opleiden en periodiek beoordelen van onze vakbekwame reparateurs. In verband met het corona protocol heeft de beoordeling deze keer ‘remote’ plaatsgevonden, samen met Thomas Berndsen, Joop Fleer en Huub Gon.

De audit is succesvol verlopen, geconstateerd is dat ons managementsysteem voldoet aan de gestelde eisen en het KOMO procescertificaat wordt voortgezet. De volgende audit staat gepland op 23 november 2020. Dan zullen o.a. de onderwerpen opleiding/nascholing en uitgevoerde keuringen op het programma staan.

Met dit KOMO procescertificaat maken wij aantoonbaar voor onze opdrachtgevers dat wij de betonreparaties uitvoeren volgens de in de BRL 3201 hoogste kwaliteitseisen op dit gebied!