Over Etro

Veel vakkennis in huis

Etro beschikt over veel vakkennis voor het onderhoud in vastgoed zoals renovatie, transformatie, reparatie en mutatieonderhoud. Planontwikkeling en advisering, projectvoorbereiding en uitvoering lopen naadloos in elkaar over. Bewonersbegeleiding, Klant Contact Centrum en aftersales service horen daar ook bij. Dankzij onze platte organisatie en korte lijnen werken we efficiënt en effectief voor onze opdrachtgevers.

Wonen, werken, zorg en onderwijs

Van oudsher zijn wij actief in wonen, werk, zorg en onderwijs. Onder onze klanten rekenen wij woningcorporaties, scholen, verenigingen van eigenaren, jeugdzorgorganisaties maar ook verscheidene bedrijfscomplexen.

Door mensen, voor mensen.

Onze organisatie: door mensen…

Vastgoedonderhoud is vakwerk. En dat wordt geleverd door de vakmensen van Etro. Van de timmermannen tot de schilders en van de werkvoorbereiders tot de voormannen. Maar ook van de planners en projectleiders tot aan de telefoniste en directie. Met elkaar zetten we ons in om u van A tot Z te ontzorgen bij het onderhoud aan uw vastgoed.

…voor mensen

De huurder die opziet tegen de renovatie maar wel uitkijkt naar de nieuwe keuken. De schooldirecteur die zich afvraagt of alles gereed is na de vakantie. De voorzitter van de VvE die piekert over onderhoudskosten. Allemaal mensen die direct en indirect te maken hebben met werkzaamheden in onderhoud en renovatie van vastgoed. En elk heeft er baat bij dat de werkzaamheden goed en geruisloos verlopen. Dat is waar we ons bij Etro voor inzetten en daarom staat het welzijn van de bewoners centraal in de manier waarop elk project wordt benaderd.

Onze missie: het ontzorgen van opdrachtgevers bij het onderhoud van vastgoed met tevreden gebruikers en bewoners als resultaat

Visie

Etro is een betrouwbare en strategische partner door de resultaatgerichte aanpak van vastgoedonderhoud, renovatie en mutatie- en serviceonderhoud. Op een proactieve en innovatieve wijze ontzorgen wij onze opdrachtgevers bij het totaalonderhoud van hun vastgoed en adviseren we over de beste aanpak. Het borgen van de bestaande uitvoeringskwaliteit en het intern meten van klanttevredenheid bij onze opdrachtgevers, zowel op projectniveau als op jaarbasis, versterkt onze positie.

Onze belofte aan u

  • Klantgericht: wij luisteren naar uw wensen en belangen en spelen daar op in
  • Mensgericht: ‘door mensen, voor mensen’ is ons credo
  • Resultaatgericht: onze aanpak verbetert op duurzame wijze uw vastgoed
  • Verbindend: wij geloven in langdurige relaties
  • Innovatief: wij zijn altijd op zoek naar vindingrijke en passende oplossingen

Circulair bouwen

Etro is een pionier in het circulair bouwen: het slim gebruiken van niet-milieubelastende materialen en het hergebruik ervan bij vastgoedonderhoud, verbouw of renovatie. Het is een concrete bijdrage om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en letterlijk een steentje bij te dragen aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Kenmerkend voor het circulair bouwen is het voortschrijdende inzicht dat tijdens het project centraal staat; waar voorheen alles tot in detail vooraf was vastgelegd, wordt nu tijdens het proces bekeken wat benut kan worden. Materiaalbehoud, recycling en hergebruik zijn doelen op zich maar vergen wel creativiteit, inzicht en vakmanschap. Een uitdaging die past bij Etro.

Het Consortium: gespecialiseerde ketenpartners

Etro Vastgoedzorg is onderdeel van Het Consortium, een vaste formatie van 5 gespecialiseerde ketenpartners die hun expertise en competenties hebben gebundeld. Het Consortium is een sterke, betrouwbare speler op het gebied van Resultaatgericht Samenwerken. Als partners vullen we elkaar naadloos aan: samen kunnen we 95 tot 100% van de vraag op het gebied van renovatie en onderhoud zelf invullen. En met een gezamenlijke omzet van € 130 miljoen, 700 medewerkers en 250 opdrachtgevers vormen wij een solide formatie die voortdurend investeert in de samenwerking.

Resultaat in vastgoedprojecten

De leden van Het Consortium begeleiden de opdrachtgevers in hun nieuwe rol als regisserend opdrachtgever. Zelf nemen we de volle verantwoordelijkheid voor het project én het resultaat. Wat wij delen is kracht, vitaliteit, innovatief vermogen en veel ervaring in zorg, onderhoud en renovatie van vastgoed.

Leden van het Consortium

Het Consortium bestaat uit de vastgoedpartners Bonarius Bedrijven, Patina Dakdenkers, Zaanstad Dakwerken, Schouten Techniek en Etro Vastgoedzorg. Elk van ons heeft de durf om gezamenlijk te investeren in de toekomst. Onze opdrachtgevers profiteren van onze samenwerking, durf en innovatiekracht.

Al meer dan 50 jaar ervaring in het vastgoed

Ambitieus, jong en ondernemend. Zo begon Etro Vastgoedzorg ruim vijftig jaar geleden. Met vallen en opstaan, maar ook met tomeloze energie en een ijzeren wil om te slagen. Door goed te luisteren naar de klant groeide ons bedrijf gestaag. Ook met economische tegenwind en krapte op de arbeidsmarkt. Van schilderwerk en betonreparaties groeiden wij als vanzelf door naar totaalonderhoud en renovatie van vastgoed.

Opgericht in 1965 begint Etro Vastgoedzorg in Krommenie haar werkzaamheden. In 1975 verhuizen we naar de huidige locatie aan de Handelsweg 15 in Wormerveer. Op dat moment huisvest het pand voor een klein deel kantoor, het pand wordt voornamelijk gebruikt voor de werkplaats en opslag.

Om aan de vraag uit de markt te voldoen wordt Etro Vastgoedzorg eind jaren ’90 uitgebreid met een dochteronderneming Bouw & Renovatie aan de Handelsweg 13. Als deze twee in 2010 volledig samengaan wordt de Handelsweg 15 wederom verbouwd. Het pand huisvest nu de gehele samengevoegde staf. Het oude kantoor van Etro Vastgoedzorg Bouw & Renovatie op nummer 13 wordt in gebruik genomen als timmerfabriek en voor de financiële administratie.