Transformatie kantoren naar woningen

Transformatie kantoren naar woningen

De krapte op de woningmarkt is een complex probleem. Transformatie van kantoren naar woningen draagt bij aan de oplossing. Voor woningcorporatie Eigen Haard hebben we eerder in een kantoorpand aan de Strekkerweg in Amsterdam Noord 32 woonruimtes gerealiseerd. Het kantoor is nu woonruimte voor her- en nieuwstarters op de Amsterdamse sociale woningmarkt.

Veel bedrijven hebben geïnvesteerd in thuiswerkmogelijkheden. Hierdoor komt er ruimte vrij. Wij zien mooie kansen om die te transformeren naar woningen. Sparringpartner nodig? Daar zijn we voor!