Grootschalige renovatie in Heemstede

Grootschalige renovatie in Heemstede

Wij zijn geselecteerd voor het bouwteam dat voor Pré Wonen 31 woningen aan het Droogplein, Wiekenplein en Vijfherenstraat in Heemstede zal renoveren; cluster 557. De renovatie omvat nieuwe badkamers, keukens en toiletten, energetische verbeteringen en nieuwe vloeren op de begane grond.

Auke Vermeulen Vastgoedontwikkelaar Pré Wonen en Jan-Willem Roos, Algemeen Directeur Etro Vastgoedzorg ondertekenden de voorbereidingsovereenkomst voor deze grootschalige renovatie die we gaan uitvoeren nadat er draagvlak is bereikt onder de bewoners.

Hoge bewonerstevredenheid is wat we nastreven. Door vanaf het begin nauw samen te werken met alle betrokken partijen lopen projecten in de uitvoering vlotter.