Wij voldoen opnieuw aan hoogste eisen betonherstel

Wij voldoen opnieuw aan hoogste eisen betonherstel

Als één van de weinige bedrijven in de vastgoedonderhoud-branche is Etro Vastgoedzorg gecertificeerd voor BRL3201. Met het BRL3201 certificaat maken we het hoge kwaliteitsniveau van ons betonherstel aantoonbaar voor onze klanten. Zo zijn zij ervan verzekerd dat door ons uitgevoerde betonreparaties op de juiste manier worden uitgevoerd en geregistreerd en kan er geen discussie over ontstaan, ook niet na 10 jaar.

 

Projectleider Betonrenovatie Erwin Burgers: “Een voorbeeld is een project op de Laan van Angers in Haarlem voor Pré Wonen. Etro heeft hier naast schilderwerk en betonreparatiewerkzaamheden, ook de constructieve veiligheid van de betonnen consoles hersteld. De schades hieraan waren dermate ernstig, dat de draagkracht van de galerijen in het geding dreigde te komen. De opdrachtgever nam geen enkel risico en schakelde Etro in om de herstelwerkzaamheden onder BRL3201 uit te voeren. Na onze werkzaamheden is de constructie weer helemaal veilig en is betononderhoud de komende tientallen jaren niet meer nodig.

 

De afgelopen week hebben we de halfjaarlijkse kantooraudit door SGS-Intron van de BRL3201 certificering succesvol doorlopen en is herbevestigd dat we aan de meest recente en hoogste kwaliteitseisen in betonherstel voldoen. Door goede scores tijdens deze audits is zelfs het aantal project audits voor het komende jaar op het minimum van 4 gesteld. Fijn dat onze inspanningen door de certificerende instantie worden gezien en op deze manier zijn beloond.”