Duurzame aanpak in vastgoedonderhoud

Vastgoedonderhoud doe je niet alleen en ook niet voor even. Bij Etro Vastgoedzorg staat een duurzame aanpak centraal; energiebesparend én gericht op de lange termijn. Dat doen we niet alleen; we werken daarvoor samen met onze opdrachtgevers, we houden rekening met de bewoners en gebruikers van de panden en we kiezen samenwerkingspartners waarmee we een nog beter resultaat bereiken. Zodat het eindresultaat kwalitatief en duurzaam is, in elk opzicht.

Co-making: resultaatgericht samenwerken

Door goed samen te werken realiseren we aantoonbaar lagere investerings- en onderhoudskosten, een optimale kwaliteit en een efficiënter proces. En daarmee een grotere tevredenheid bij de opdrachtgever. Vandaar dat co-making, resultaatgericht samenwerken met de opdrachtgever en andere betrokkenen in het vastgoedproject, voor Etro een bewuste keuze is. Met transparante en langdurige samenwerkingsverbanden ontstaat steeds meer vertrouwen tussen alle partijen en bereiken we met elkaar meer duurzame voordelen.

Resultaatgericht vastgoedonderhoud

Omdat we onze opdrachtgevers graag transparant bedienen, bieden we ook resultaatgericht vastgoedonderhoud aan. Hiermee komt u niet meer voor verrassingen te staan. Uw vastgoed blijft zowel functioneel, technisch als esthetisch op het gewenste niveau gedurende de afgesproken exploitatieperiode. Vooraf geeft u aan welk niveau u wenst en wij zorgen dat dat gehandhaafd blijft. Niet de inspanning maar het resultaat staat daarin centraal. Dat resultaat wordt vooraf helder vastgelegd waarna wij het voor u helemaal uit handen nemen terwijl u de regie behoudt, op de hoogte blijft en precies weet in welke staat uw vastgoed blijft en tegen welke kosten.

Goede communicatie vooraf beperkt de beleving van hinder. Wij anticiperen op de wensen van de huurders en houden een vinger aan de pols tijdens het hele traject.

Bewonerscommunicatie

Bewonerscommunicatie is een onzichtbaar maar essentieel proces tijdens vastgoedonderhoud. Onderhoud terwijl een woning nog bewoond wordt, zorgt voor overlast en kan vooraf veel ongerustheid veroorzaken. Met meer dan 50 jaar ervaring begrijpen we bij Etro wat de zorgen kunnen zijn. Door goede communicatie vooraf en door het welzijn van de bewoners centraal te zetten in de aanpak en planning van het project wordt de hinderbeleving beperkt en ontstaat een prettige uitvoeringsperiode.

Luisteren en anticiperen

Goede communicatie betekent dat er twee kanten op wordt gecommuniceerd. Daarom luisteren we vooraf en tijdens het gehele traject ook naar de bewoners. Onze vakmensen anticiperen op wensen en bieden een luisterend oor om te zorgen dat we de hinder zoveel mogelijk kunnen beperken.

Bewonersconsulent voor de huurders

Huurders kunnen rekenen op één vast aanspreekpunt: de bewonersconsulent. Er wordt vooraf een communicatieplan en -kalender opgesteld en we organiseren tijdig contactmomenten. Door te luisteren naar de bewoners, bij de opname ook sociale aspecten mee te nemen en tijdens uitvoering maatwerk te leveren in de begeleiding van uw bewoners, kunt u rekenen op tevreden bewoners!

De 3 pijlers van onze aanpak

1. Duurzaamheid en innovatie

In ons streven naar duurzaamheid, efficiency en kwaliteit investeert Etro in innovatie in de vastgoedzorg. Dat uit zich in onder meer in duurzaam gebruik van grondstoffen, aandacht voor energiebesparing en het opbouwen van kennis rondom het energievraagstuk. Wij lopen voorop op het gebied van RGVO, circulair bouwen, ‘labelsprongen” en afkoopconstructies. Verder hebben wij geïnvesteerd in de Lean-aanpak en Meer met Minder.

2. Kwaliteit en veiligheid

Etro Vastgoedzorg is gecertificeerd volgens ISO 9001/2000, VCA ** en Komoprocescertificaat Betonreparatie. Wat betekent dat alle voorkomende zaken uitvoerig beschreven zijn in deze systemen en als zodanig vast onderdeel zijn van onze aanpak. Om de kwaliteit van de uitvoering scherp in de gaten te houden zijn er twee externe kwaliteitsdeskundigen die wekelijks een aantal projecten bezoeken en beoordelen. Deze inspecteurs rapporteren aan de directie. Hun rapportages worden wekelijks besproken in het uitvoeringsoverleg en teruggekoppeld aan de klanten.

De veiligheid is middels een RI&E (Risico-evaluatie en -inventarisatie) in kaart gebracht. Jaarlijks wordt hierop een plan van aanpak gemaakt door de directie. Voor elke project wordt een specifiek veiligheidsplan opgesteld.

Alle werknemers zijn VCA opgeleid en er worden dagelijks LMRA’s gemaakt: Last Minute Risk Analysis. Zo nodig wordt voor grote projecten externe veiligheidsdeskundigheid ingezet. Vanuit de VCA worden (bijna)ongevallen overzichten bijgehouden.

3. Samenwerking & ontzorgen

Etro ziet een resultaatgerichte samenwerking als een ideaal model om na gunning met alle betrokkenen het verdere proces voor te bereiden en uit te voeren. Na een eerste kennismaking met de algemeen of commercieel directeur wordt direct een projectteam samengesteld. Daarna zal de projectleider en de werkvoorbereider zo snel mogelijk in de voorfase ingeschakeld worden. Op die manier kan een project snel en soepel voorbereid en uitgevoerd worden. Het betrekken van de ketenpartners en onderaannemers is ook van groot belang voor een soepele planning. Wij zetten standaard voor onze grote projecten een LEAN-planning op samen met alle betrokkenen waaraan ook de bewonerscommissie kan deelnemen. ‘Ontzorgen’ is bij ons meer dan een woord.

Bij Etro geven we daar concrete invulling aan:

• We zorgen ervoor dat u nauwelijks omkijken heeft naar het onderhoud van uw vastgoed.
• We zorgen ervoor dat uw gebouwen up-to-date zijn voor woongenot en werkplezier.
• We zorgen ervoor dat uw vastgoed ook op lange termijn goed onderhouden blijft, voor levensduur en waardebehoud.
• We zorgen ervoor dat de werkzaamheden binnen planning en begroting worden uitgevoerd.
• We zorgen ervoor dat elke bewoner of gebruiker goed geïnformeerd is, een luisterend oor bij ons vindt en niet te veel hinder ervaart.