Aanpakken kopgevels van hoogbouw

Het team Projecten van Etro Vastgoedzorg is in januari gestart met het vernieuwen van de isolatielaag en het stucwerk van zes kopgevels van flats aan de Ekamastraat in Haarlem, voor opdrachtgever Pré Wonen.

 

Werkvoorbereider Rens Koldijk: “Etro is ingeschakeld voor dit werk, nadat door een storm bij één van de kopgevels een groot gedeelte van de bestaande isolatielaag eraf gewaaid was. Bij alle kopgevels worden daarom steigers opgebouwd, dan wordt de oude isolatielaag verwijderd, de nieuwe laag met een Rc-waarde van 4,5 wordt zowel verlijmd als verankerd en daarna wordt het geheel afgewerkt met een laag pleisterwerk. Het is mijn taak en uitdaging om samen met de onderaannemers en in samenspraak met Pré Wonen het project in een zo kort mogelijke tijd uit te voeren en daarbij de omgeving zo min mogelijk overlast te bezorgen.

De bewoners zijn middels brieven door Pré Wonen op de hoogte gebracht. Tijdens het opbouwen van de steigers en het plaatsen van containers voor het afvoeren van het oude isolatiemateriaal houden we goed in de gaten dat omwonenden vrije doorgang houden.

We voeren de werkzaamheden gefaseerd uit, om de overlastperiode per flat zo kort mogelijk te houden. We zijn nu bij de eerste drie kopgevels en pas als die klaar zijn verhuizen we de steigers door naar de vierde. Ik houd de planning goed in de gaten. Door de sneeuwval waren er meerdere onwerkbare dagen, maar we hebben veel ervaring opgedaan met het opbouwen van de eerste gevels, daarom heb ik er alle vertrouwen in dat we volgens het schema halverwege mei de laatste kopgevel kunnen opleveren.”

   

   

 

Wij wensen u fijne feestdagen & een gezond 2021!

2020 was een bijzonder jaar. Dankzij de inspanningen van onze opdrachtgevers, relaties, co-makers en medewerkers, hebben vele mensen een thuis waarin zij veilig, gezellig en comfortabel van de feestdagen kunnen genieten.

 

Etro Vastgoedzorg bedankt u hartelijk voor de fijne samenwerking afgelopen jaar. We kijken ernaar uit om ook volgend jaar er weer samen de schouders onder te zetten. We wensen u gezellige feestdagen & een gezond 2021!

Herstel brandschade Jan van Galenstraat

Woningcorporatie Eigen Haard heeft Etro Vastgoedzorg wederom ingeschakeld voor herstel van een enorme brandschade.

De kap van de woning was volledig verwoest, met schade naar de naastgelegen woningen. Ook de gehele achtergevel, tussenmuren, een deel van de vloer, het traphekwerk en de kozijnen aan de voorzijde van de bovenste verdieping moesten worden vervangen. Alle woningen op de onderliggende verdiepingen liepen zware waterschade op en zijn volledig ontruimd.

Nadat de vloer en tussenmuur gerepareerd waren, plaatsten we de gordingen en het dakbeschot om het dak te dichten. Het opsporen van de juiste, gebruikte dakpannen vergde veel inspanning vanwege het ongebruikelijke model. Het is ons gelukt om circulaire dakpannen te vinden met de juiste maatvoering en kleur. Er is nu bijna geen verschil meer te zien met de aangrenzende dakvlakken.

Het appartement op de derde verdieping is voorzien van nieuwe plafonds, nieuw stucwerk, een nieuw betegelde badkamer, nieuw keukenblok, toilet en sanitair. Ook de woningen op de tweede en eerste verdieping zijn opgeknapt, door onder andere nieuwe plafonds, stucwerk en schilderwerk.

De trapbekleding en het sauswerk van het algemene trappenhuis zaten gedeeltelijk al in de opdracht. Uiteindelijk is na overleg met de opzichter van Eigen Haard, door de opdrachtgever besloten om het gehele trappenhuis inclusief houtwerk een opfrisbeurt te geven. Zo is het hele complex in één keer helemaal klaar voor de toekomst.

 

Het gevolg is een heel tevreden opdrachtgever, zeer blij met het uiteindelijke resultaat.

 

      

Wij voldoen opnieuw aan hoogste eisen betonherstel

Als één van de weinige bedrijven in de vastgoedonderhoud-branche is Etro Vastgoedzorg gecertificeerd voor BRL3201. Met het BRL3201 certificaat maken we het hoge kwaliteitsniveau van ons betonherstel aantoonbaar voor onze klanten. Zo zijn zij ervan verzekerd dat door ons uitgevoerde betonreparaties op de juiste manier worden uitgevoerd en geregistreerd en kan er geen discussie over ontstaan, ook niet na 10 jaar.

 

Projectleider Betonrenovatie Erwin Burgers: “Een voorbeeld is een project op de Laan van Angers in Haarlem voor Pré Wonen. Etro heeft hier naast schilderwerk en betonreparatiewerkzaamheden, ook de constructieve veiligheid van de betonnen consoles hersteld. De schades hieraan waren dermate ernstig, dat de draagkracht van de galerijen in het geding dreigde te komen. De opdrachtgever nam geen enkel risico en schakelde Etro in om de herstelwerkzaamheden onder BRL3201 uit te voeren. Na onze werkzaamheden is de constructie weer helemaal veilig en is betononderhoud de komende tientallen jaren niet meer nodig.

 

De afgelopen week hebben we de halfjaarlijkse kantooraudit door SGS-Intron van de BRL3201 certificering succesvol doorlopen en is herbevestigd dat we aan de meest recente en hoogste kwaliteitseisen in betonherstel voldoen. Door goede scores tijdens deze audits is zelfs het aantal project audits voor het komende jaar op het minimum van 4 gesteld. Fijn dat onze inspanningen door de certificerende instantie worden gezien en op deze manier zijn beloond.”

Verwelkoming nieuwe vakmensen

De afgelopen weken mochten we drie nieuwe projectbegeleiders verwelkomen bij Etro Vastgoedzorg. Abdo Elasmar en Dannion Perrier houden zich bezig met mutatieonderhoud, terwijl Kick Weeling zich richt op de tak van het serviceonderhoud. We vinden het belangrijk dat zij zich allemaal snel onderdeel van de Etro-familie voelen, zodat zij vanuit die prettige sfeer onze opdrachtgevers en hun klanten voorop kunnen stellen. Uit nieuwsgierigheid hoe deze nieuwe vakmensen hun eerste weken bij ons ervaren hebben, vroegen wij het ze.

Abdo Elasmar:

“Voorheen werkte ik aan grote nieuwbouwprojecten. Nu bij Etro, heb ik vanaf het begin tot het einde de leiding over een project. Dit werk trekt mij meer aan. Mijn collega’s hebben mij heel goed ingewerkt en geholpen. Ik heb nog niet eerder zo een open werksfeer als hier meegemaakt.”

Dannion Perrier:

“Als projectbegeleider bij Etro ben je veel buiten de deur aan het werk. Die afwisseling vind ik interessant. Het werk komt overeen met wat ik er van tevoren van verwachtte. Door corona gaat alles nu natuurlijk wel even anders als anders, maar er is een informele sfeer en dat vind ik fijn.”

Kick Weeling:

“Ik vind het prettig dat ik in de functie van Projectbegeleider Service bij Etro, met meerdere disciplines te maken heb. Uit die afwisseling haal ik meer voldoening. Ik word prima ingewerkt. Collega’s, die in verband met corona normaal gesproken thuiswerken, komen nu om de beurt op kantoor om uitleg te geven. Dat doen ze met veel geduld en positiviteit.”