Eigen Haard heeft Etro Vastgoedzorg als één van de 8 partners geselecteerd voor het Planmatig Onderhoud en Verduurzamen van hun woningen de komende jaren. Een van de doelstellingen voor deze opgave bereiken we met slimmer samenwerken: kansen benutten, risico’s beheersen door kennisdeling en een nauwe samenwerking met de andere ketenpartners. Zo