Goed nieuws delen we graag! Gemeentelijk Woningbedrijf Koggenland heeft Etro de aanbesteding gegund voor het reparatie- en mutatieonderhoud van 800 woningen in de gemeente voor de komende drie jaar met mogelijke verlenging. Na een marktconsultatie schreven een aantal bedrijven in op de aanbesteding. Met mooie scores hebben we de aanbesteding