BRL certificaat

Comments are off
Etro voldoet aan hoogste kwaliteitseisen betonreparaties!  Op woensdag 3 juni jl heeft SGS INTRON Certificatie een documentenbeoordeling uitgevoerd m.b.t. ons KOMO procescertificaat voor betonreparaties. Tijdens deze dag is het gehele proces van betonreparaties doorlopen, vanaf zowel de voorbereidende fase tot en met de uitvoerende fase en het opleiden en periodiek beoordelen van